*
*
*

โครงการอาคารชุด พอร์ช คอนโดมิเนียม พัฒนาโดย บริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) สำนักงานแห่งใหญ่เลขที่ 99/33 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยนางสาวทรงศรี พาณิชย์ ,นายกีรติ ศตะสุข และนายภัทรยุส จุลสุคนธ์ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 1 อาคารรวมทั้งสิ้น 101 ห้องชุด (ไม่มีพื้นที่พาณิชย์และสำนักงาน) ที่ตั้งโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 6756 ซ. แจ้งวัฒนะ12 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 373 ตารางวา โครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างประมาณกลางปี 2562 และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จกลางปี 2564 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุด มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ห้องราคาพิเศษเริ่ม 1.79 ล้านบาท มีจำนวน 1 ห้อง ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ (เรียงตามลำดับ) ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 เท่านั้น โดยติดต่อจองสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขายโครงการ พอร์ช คอนโดมิเนียม ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 2 เวลา 09.30 - 18.30 น. ราคาพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโครงการ ณ สำนักงานขาย ได้ทุกวัน เวลา 09.30 - 18.30 น.